Herstellingen en onderhoud

Alle herstellingen van uw elektrische installatie van een defecte lamp tot een verlies in uw elektrische installatie worden zorgvuldig door Wings-service hersteld.
Ook het nauwkeurig onderhoud van uw installatie wordt door ons verzorgt. Hierdoor wordt u een veilige en energiebewuste installatie gegarandeerd.

TIP: door een regelmatig onderhoud kunnen hoge herstellingskosten voorkomen worden